Joan Sales: Ongewisse glorie

sbpatroonlijn
saon1v

Roman in de Spaanse Bibliotheek

Origineel: Incerta glòria
Uit het Catalaans vertaald (met nawoord) door Adri Boon

2 delen, 632 en 280 pagina’s, gebonden
ISBN 9789074622738 NUR 302
Euro 18,00

Lees de eerste pagina's (PDF)
Lees het nawoord (PDF)
Lees het artikel over Ongewisse glorie door Xavier Pla (PDF)

Niet meer bij de boekhandel.

Dit boek kan direct bij de uitgeverij worden besteld met dit formulier.

Of met een email aan info@mkw-uitgevers.nl

saon2v

The uncertain glory of an april day.
De glorie van een nieuwe tijd die zich aandient maar ongewis is. De woorden van Shakespeare vatten het lot samen van drie jonge mensen die in Barcelona staan te juichen als de Spaanse Republiek wordt uitgeroepen. Dan breekt in 1936 de burgeroorlog uit en worden de vrienden ruw gescheiden. Trini blijft met haar kind achter in de stad. De mannen vertrekken naar het front, waar ze Cruells ontmoeten, een priester in opleiding.
Voor deze vier mensen betekent de oorlog een keerpunt in hun leven. Niet alleen is de wereld om hen heen aan strijd ten prooi, ook innerlijk worden ze verscheurd. Liefde, vriendschap, geloof – alles komt in een ander licht te staan.

Puttend uit eigen ervaringen weet Joan Sales in Ongewisse glorie te raken aan de essentie van het bestaan. De mens die op een ogenschijnlijk zinledige dwaaltocht, gedreven door obsessies, zoekt naar houvast.
De roman, geschreven in de ik-vorm, is een compositie
a trois voix waarin lyriek en klucht, ernst en humor elkaar voortdurend afwisselen. Spil van het geheel is Juli Soleràs, een ongrijpbaar, bijna mythisch personage dat met zijn genadeloos vrije geest alles op scherp zet maar essentieel blijkt voor het proces van loutering.

Joan Sales (1912-1983) werd geboren in Barcelona waar hij rechten studeerde. Zodra de burgeroorlog een feit was volgde hij een korte officiersopleiding en vocht aan de kant van de Republiek. Na de overwinning van generaal Franco in 1939 vluchtte hij naar Frankrijk. Teruggekeerd naar Catalonië richtte hij met een vriend de uitgeverij Club Editor op. De eerste versie van Ongewisse glorie verscheen, gekortwiekt door de censuur, in 1956. Vijfentwintig jaar later zag de definitieve versie het licht, volledig omgewerkt en drie keer zo omvangrijk.

De wind van de nacht, in een aparte band, vormt een integraal deel van de roman. De twee delen worden samen verkocht, geseald in folie.

sales1
saoncover

Recensies

saonpak

In NRC Boeken van 28 oktober 2011 omschrijft Ger Groot Ongewisse glorie als een 'monumentale roman'. (PDF)'
Ongewisse glorie prijkt bovenaan zijn lijstje van 'Beste Boeken van 2011' (link) in de NRC: '
Ongewone en onthutsende kijk op de Spaanse Burgeroorlog in een half-vergeten Catalaanse klassieker aan gene zijde van goed en kwaad.' (PDF)

Kort signalement in Trouw van 7 januari 2012 (PDF)

Recensie NBD / Biblion:
Joan Sales (1912-1983) schreef deze roman in het Catalaans tijdens de Franco-dictatuur. In 1956 werd de eerste, sterk gecensureerde versie gepubliceerd. Pas in 1971 verscheen de complete editie, inclusief de honderden pagina's die de auteur er zelf intussen aan had toegevoegd. De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en in het bijzonder Barcelona en het front in Aragón vormen het onalledaagse 'laboratorium' waarin de schrijver een existentieel experiment uitvoert met vier jonge mannen en een vrouw. Hun romantische verlangen naar zin en grootsheid ('glorie') ontknopt en komt tot bloei in bijzondere omstandigheden, maar kan niet anders dan tot ontgoocheling leiden. De weg die daarheen leidt wordt met grote intensiteit tot uitdrukking gebracht door Sales. Dit omvangrijke werk staat te boek als een van de grootste romans over de Spaanse Burgeroorlog en als een van de belangrijkste Catalaanse romans van de twintigste eeuw. Voorzien van een nuttig nawoord van de vertaler. Editie in twee banden: 'Ongewisse glorie' en 'De wind van de nacht'. Kleine druk. Maarten Steenmeijer

Een uitgebreid schrijversportret over Joan Sales en Ongewisse glorie verscheen in De Leeswolf 2 - 2012. Jacqueline Visscher besluit: 'Ongewisse glorie kan de proeve der literatuur doorstaan. Met lof.' (PDF)

De Engelse vertaling van Ongewisse glorie verschieen in september 2014. Lees de informatie van het Institut Ramon Llull, het Catalaanse Letterenfonds. (PDF)

De Engelse editie, Uncertain glory, vertaald door Peter Bush, verscheen in september 2014 en werd met lof overladen in The Guardian, The Irish Times en The Economist (best books of 2014).

schwoblogo

Ongewisse glorie staat op de Schwob-website met 'De beste onbekende boeken uit de wereldliteratuur'.

saongdn
saonirt
saonecn