Benito Pérez Galdós: Mededogen

sbpatroonlijn
pemdgroot

Roman in de Spaanse Bibliotheek

Origineel: Misericordia
Uit het Spaans vertaald
door Frans Oosterholt
Omslagontwerp:
Erik Cox

336 pagina’s, gebonden
ISBN 9789074622479 NUR 302
In prijs verlaagd: euro 12,00

Lees de eerste pagina's (PDF)
Overzichtspagina Pérez Galdós

Niet meer bij de boekhandel.
Dit boek kan direct bij de uitgeverij worden besteld met dit formulier.

galdos-pemd

Mededogen, geschreven en gepubliceerd in 1897, geldt als een van de mooiste romans van Gald ós en is zeker een van zijn ontroerendste boeken. Eens te meer excelleert hij als chroniqueur van het negentiende-eeuwse Madrid. In Mededogen daalt hij af naar de marginale wijken in het zuiden en schildert een hartverscheurend beeld van het leven aan de zelfkant. Op de mesthoop van het Spaanse fin de si ècle bloeit één onwaarschijnlijk schone bloem: Nina, dienstbode van beroep en zowel uiterlijk als innerlijk het evenbeeld van de heilige Rita van Cassia, patrones van hopeloze zaken. De lezer is getuige van een aangrijpende odyssee die deze nobele dienstmaagd langs huizen van tucht en ontucht voert, langs markten en krottenwijken, langs kerken en kroegen, wanhopig op zoek naar het wonder dat haar geliefden van de ondergang moet redden. En het wonder geschiedt, al pakt het radicaal anders uit dan zij zich had voorgesteld.

Een van de grootste Spaanse schrijvers van de negentiende eeuw was Benito Pérez Galdós (1843 - 1920), auteur van een indrukwekkend oeuvre van historische en contemporaine romans, toneelstukken en artikelen. Wij hebben een aantal van de belangrijkste romans van Pérez Galdós uit de periode rond 1880 in Nederlandse vertaling uitgebracht, in fraaie gebonden uitgaven. Zie hier de overzichtspagina.

Recensies

Recensie in Babel, Maandblad van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, door Luc de Rooy: 'Weer een schrijver die je aan het lijstje "nog te lezen" toe kunt voegen.’ (PDF)

Recensie in De Leeswolf, tijdschrift voor de Vlaamse bibliotheken. (PDF)

Recensie in 8Weekly, 'de jongste cultuurhaard van Nederland'. (PDF)