Benito Pérez Galdós: Miauw

sbpatroonlijn
pemigroot

Roman in de Spaanse Bibliotheek

Origineel: Miau
Uit het Spaans vertaald
door Adri Boon
Omslagontwerp:
Erik Cox

330 pagina’s, gebonden
ISBN 9789074622417 NUR 302
In prijs verlaagd: euro 12,00

Lees de eerste pagina's (PDF)
Het nawoord door Adri Boon (
PDF)
Overzichtspagina Pérez Galdós

Niet meer bij de boekhandel.
Dit boek kan direct bij de uitgeverij worden besteld met dit formulier. De e-boek editie (epub) kunt u er voor euro 4,00 bij bestellen.

E-boek
Ook leverbaar als e-boek bij de verschillende online e-boekwinkels, of direct bij ons met één euro korting op de winkelprijs. Zie het bestelformulier.

galdos-pemi

Miauw is misschien wel de intiemste roman van Benito Pérez Galdós (1843-1920), de Spaanse evenknie van Dickens en Balzac. Met groot inlevingsvermogen wordt de ziel en de psyche blootgelegd van de even rechtschapen als plichtsgetrouwe ambtenaar Villaamil, die na bijna veertig jaar trouwe dienst door een gril van het lot ontslagen wordt en zijn pensioen in rook ziet opgaan. Villaamil heeft nog een gezin te onderhouden en doet wanhopig allerlei verwoede pogingen om weer in dienst te worden genomen. In de steek gelaten door zijn familie, die de ernst van de situatie maar niet wil inzien, bindt hij de strijd aan met de duistere krachten van de bureaucratie. Geleidelijk groeit in hem het besef van het hopeloze van zijn inspanningen en van zijn absolute eenzaamheid. De enige die zijn hart nog weet te beroeren is zijn kleinzoon Luis, die visoenen van God heeft en hem het laatste zetje geeft dat nodig is om het pad van de meest radicale loutering in te slaan.

Op lichtvoetige maar daardoor niet minder aangrijpende wijze vertelt Galdós het verhaal van een vertwijfeld mens die een voor een de banden met het aardse doorsnijdt en het lot in eigen hand neemt.

Een van de grootste Spaanse schrijvers van de negentiende eeuw was Benito Pérez Galdós (1843 - 1920), auteur van een indrukwekkend oeuvre van historische en contemporaine romans, toneelstukken en artikelen. Wij hebben een aantal van de belangrijkste romans van Pérez Galdós uit de periode rond 1880 in Nederlandse vertaling uitgebracht, in fraaie gebonden uitgaven. Zie hier de overzichtspagina.

Recensies

'Een van Pérez Galdós' meest beklijvende romans.'
Ger Groot in NRC Handelsblad van 30 mei 2003 (
link)

Recensie van Biblion (Openbare Bibliotheken)

Benito Pérez Galdós (1843-1920) is de bekendste en productiefste negentiende-eeuwse schrijver van Spanje. Zijn werk wordt wel vergeleken met dat van Balzac. Net als zijn Franse voorganger probeerde Galdós in zijn romans zijn eigen tijd en de voorgeschiedenis daarvan in kaart te brengen. Het meest geslaagde deel van zijn omvangrijke oeuvre (meer dan zestig romans) zijn de zogenaamde 'novelas contemporáneas' (contemporaine romans), waarin de schrijver zijn eigen tijd onder de loep neemt. Een van de hoogtepunten uit deze reeks is 'Miauw', geschreven in 1888. Het is het verhaal van Ramón Villaamil, die vlak voor zijn pensionering wordt ontslagen en daarmee in een diepe financiële en psychische crisis terechtkomt. Uiteindelijk moet de oprechtheid van deze Madrileense ambtenaar het volledig afleggen tegen de corrupte en frivole omgeving waarin hij leeft. Deze tragische afloop kenmerkt het pessimisme over de situatie in Spanje dat zich toen meester maakte van de schrijver. De vertaling is voorzien van een goed, informatief nawoord en maakt deel uit van een imposante reeks vertalingen waarmee uitgeverij Menken Kasander & Wigman het werk van deze belangrijke Spaanse schrijver eindelijk toegankelijk maakt voor het Nederlandse publiek. Gebonden; kleine druk. - Maarten Steenmeijer