Rodrigo Rey Rosa: Na de vrede

sbpatroonlijn
renagroot

Roman in de Spaanse Bibliotheek

Origineel: Que me maten si...
Uit het Spaans vertaald door Paul Menken
Omslagontwerp: Erik Cox

146 pagina’s, gebonden
ISBN 9789074622264 NUR 302
Verlaagd in prijs: euro 8,00

Lees de eerste pagina's (PDF)

Niet meer bij de boekhandel.
Dit boek kan direct bij de uitgeverij worden besteld met dit formulier. De e-boek editie (epub) kunt u er voor euro 4,00 bij bestellen.

E-boek
Ook leverbaar als e-boek bij de verschillende online e-boekwinkels, of direct bij ons met één euro korting op de winkelprijs. Zie het bestelformulier.
 

reyrosa

Met de spankracht en de meesterlijke beperking van middelen waarmee Rodrigo Rey Rosa in zijn vorige novellen grote indruk maakte, schildert de Guatemalteekse auteur in Na de vrede een intrigerend beeld van zijn van geweld doortrokken vaderland. Een bejaarde Engelse antropoloog die spionage bedrijft met behulp van zijn gehoorapparaat, een progressieve studente van goede komaf en een jonge ex-militair raken verwikkeld in een gecompliceerde geschiedenis waarin de grenzen tussen goed en kwaad, schuld en onschuld vervagen. Het lot maakt hen tot de hoofdpersonen van een verhaal dat zowel een bittere morele aanklacht is als een zinnen begoochelende ontdekkingsreis in een universum.

Rodrigo Rey Rosa werd in 1958 geboren in Guatemala en woonde in New York en Marokko. Hij neemt een vooraanstaande plaats in onder de jonge Latijnsamerikaanse auteurs. Zijn werk werd vertaald in het Frans, Engels en Duits. Rey Rosa wordt beschouwd als literair erfgenaam van Paul Bowles, die werk van hem in het Engels heeft vertaald.

Kijk op de auteurspagina van Rodrigo Rey Rosa voor de andere titels.

Recensies

'Op het eerste gezicht doet het proza van de Guatemalteekse auteur Rodrigo Rey Rosa (1958) eenvoudig, zelfs wat saai aan. Betoverende openingszinnen à la García Márquez zul je bij hem niet vinden en van denderend taalgebruik of aanstootgevende taferelen houdt hij evenmin. Toch raak je onvermijdelijk in zijn ban. De intrigerende sfeertekening, de raadselachtige plots en de haast tastbare spanning brengen je al lezend in een roes, waaruit je pas aan het slot ontwaakt. Meestal ben je er dan nog niet: veel van Rey Rosa's verhalen geven hun rijkdom pas na herlezing prijs.'
'Rey Rosa tekent in
Na de vrede een beklemmend portret van het 'gepacificeerde', maar allerminst vreedzame Guatemala. Hij is te veel schrijver om dat uitsluitend in zwart-wit te doen. Niettemin verdoezelen de kleuren die hij aanbrengt allerminst de harde waarheid over dit Midden-Amerikaanse land en krijgt zijn boek een betekenis die het strikt lokale te boven gaat.'
Sander de Vaan in de Volkskrant van 13 februari 1998

'In een aantal belangrijke opzichten onderscheidt Rey Rosa zich echter, in gunstige zin, van de 'testimonio-literatuur': hij componeert zijn boeken zorgvuldig en is een begaafd stylist, die zijn verhaal van alle ballast ontdoet. Dergelijke auteurs zijn in het huidige Latijns-Amerikaanse literaire landschap nogal schaars, en zouden met zorg gekoesterd moeten worden.'
Ilse Logie in Trouw van 27 maart 1998.