Rafael Chirbes: Een fraai handschrift

sbpatroonlijn
chfrgroot

Roman in de Spaanse Bibliotheek
2004

Origineel: La buena letra
Uit het Spaans vertaald door Eugenie Schoolderman
Omslagontwerp:
Erik Cox

121 pagina’s, gebonden
ISBN 9789074622448
NUR 302
In prijs verlaagd: euro 12,00

Lees de eerste pagina's (PDF)

Niet meer bij de boekhandel.
Dit boek kan direct bij de uitgeverij worden besteld met dit formulier. De e-boek editie (epub) kunt u er voor euro 4,00 bij bestellen.

E-boek
Ook leverbaar als e-boek bij de verschillende online e-boekwinkels, of direct bij ons met één euro korting op de winkelprijs. Zie het bestelformulier.

chirbesfr

Soms ligt het grote besloten in het kleine. In Een fraai handschrift is een vrouw aan het woord die haar zoon episoden uit haar leven vertelt. Een leven dat werd getekend door de Spaanse Burgeroorlog en de schamele jaren daarna, waarin ze de wonden van het verleden wilde helen en streefde naar een betere toekomst. In haar stem klinkt geen rancune, verwijt of ijdelheid, maar slechts de wens om oprecht verslag te doen van een kleine geschiedenis waarin de grote thema’s besloten liggen: liefde, angst, hoop en verlangen.

‘Ik had niet de gave om lieve woordjes te spreken, zoals zij. Ik was niet in staat om een schriftje vol te schrijven in een vloeiend handschrift, met b’s en l’s als door de wind voortgedreven zeilen van een schip. Medelijden en toewijding waren niet meer voldoende. Het leven eiste meer van ons...'

Rafael Chirbes (1949) is werkzaam als schrijver en journalist. Zijn romans zijn in meerdere Europese landen vertaald en oogsten alom veel lof.

'Chirbes is een uitmuntend observator die over een groot inlevingsvermogen beschikt. (...) Hij biedt zijn lezer een aantal portretten van mensen die allerlei uiteenlopende relaties met elkaar aangaan. Naarmate zijn romans vorderen, blijken deze persoonlijke lotgevallen stevig verknoopt met collectieve gebeurtenissen. Bindmiddel tussen deze individuele geschiedenissen is de figuur van de verteller, nu eens laconiek, dan weer vol begrip voor zijn personages, maar nooit onverschlllig. Elke titel vormt een rijk geschakeerd mozaïek van de Spaanse maatschappij in een bepaald tijdsgewricht.'
Ilse Logie in Trouw over
De val van Madrid.

Kijk op de auteurspagina van Rafael Chirbes voor de andere titels in zijn oeuvre.

Recensies

'De subtiele manier waarmee Chirbes de berusting én verbittering van zijn hoofdpersoon met elkaar verweeft en de indrukwekkende wijze waarop hij Ana waardig, zonder vrij te zijn van zwakheden haar verhaal laat doen, maken deze korte roman tot een aangrijpend menselijk document.'
Ger Groot in NRC Handelsblad van 2 juli 2004. (
PDF)

'[Ana's] onopgesmukte oprechtheid maakt dit verzorgde en intimistische boekje tot een kleinood om te koesteren.'
Ilse Logie in Trouw van 14 augustus 2004. (
PDF)

Recensie Biblion (Bibliotheek.nl):
Een vrouw van dik zeventig overziet haar leven na een bezoek van haar zoon. Een leven dat niet alleen de Spaanse burgeroorlog maar ook de naoorlogse periode van schaarste en schaamte omvatte, het einde van dictator Franco en het herstel van de monarchie. De auteur (Valencia, 1946) behoort tot de invloedrijkste hedendaagse Spaanse schrijvers. Enkele romans zoals De val van Madrid en De lange mars zijn al eerder vertaald. Daarnaast reflecteerde hij over de kunst van schrijven in El novelista perplejo (2002). Deze roman in monoloogvorm is zowel microkosmos door de familiegeschiedenis, als product van een land dat lang heeft geworsteld met het verleden. Het taalgebruik is glashelder: de inhoud boeiend doordat ons een kijkje wordt gegund in de keuken van een plattelandsfamilie. De vertaling leest soepel. Voor iedereen die geinteresseerd is in een 'document humaln'. Met sepia omslagfoto uit de jaren dertig van Cas Oorthuys waarop een binnenhaven te zien is. Gebonden: kleine, maar niet compacte druk. Drs. Michael A. Vissers

Recensie Biblion (Bibliotheek.nl) van de Spaanse uitgave:
In een zeer gevarieerde monoloog richt een moeder zich tot haar zoon en onthult haar gevoelens en gedachten zonder een logische of chronologische opeenvolging van feiten en gebeurtenissen na te streven. Zij praat over haar uitgebreide familierelaties, over de kennismaking met haar man, over haar levenswarme verhouding en stille verwijdering tot aan zijn tragische dood; over de waanzinnige burgeroorlog en de trieste gevolgen ervan voor haar gezin, haar vrienden en verwanten en de heel even opflikkerende euforie daarna. Als een dappere weduwe, in wier hart steeds een verlangen naar liefde ontbrandt, roept zij een intieme sfeer op van vóór en na de geboorte van haar zoon, voor wie een gelukkiger toekomst schijnt weggelegd. Het is een introspectief relaas in een losse compositie van een nobele, sociaal bewogen, sympathieke vrouw, die wrok noch verbittering kent, maar niettemin soms twijfelt aan de goede wil en eerlijkheid van de medemens. Drs. Henri J.J. Sangers.